บริษัท เทพปัญญาธุรกิจ จำกัด
THEPPANYA BUSINESS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

สถานพยาบาล

รายละเอียดบริษัท

ให้การบริการรักษาพยาบาลโดยแพทย์เฉพาะทางตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2537
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
471,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
359,635,460.11 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
250 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาและปรับปรุงระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
99 หมู่ที่ 5 ฟ้าฮ่าม เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์
053-852-590 Ext.1077
โทรสาร
053-853-088
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
เฟี้ยต แป้นมงคล
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานลูกค้าสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ
053-852-590 Ext.1077