บริษัท ไทยคอสมอสฟู้ดส์ จำกัด
THAI COSMOS FOODS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2532
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
72,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
126,657,867.93 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
120 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
บลูเบอร์รี่และราสเบอร์รี่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
262 หมู่ที่ 6 สันกลาง พาน เชียงราย 57120
โทรศัพท์
053-721-651
โทรสาร
053-721-652
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
โสภา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์
เบอร์ติดต่อ
053-721-651