บริษัท บูรพาโอสถ จำกัด
BURAPHA DISPENSARY COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2528
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
60,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
180,522,552.59 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
200 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาตัวยาใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ตัวยาใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
19/19 หมู่ที่ 9 ซอยงามวงศ์วาน 6 ถนนงามวงศ์วาน บางเขน เมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์
02-589-2750
โทรสาร
02-580-2783
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
นรัศคพณ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-589-2750