บริษัท เอส.ซี.ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด
S.C.FORMULATOR COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

วัตถุเคมีเกษตร

รายละเอียดบริษัท

ไม่ระบุ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2551
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
312,037,828 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
11 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้าใหม่และปรับปรุงสินค้าเดิม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
สินค้าภายใต้ อย.
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
394/1 หมู่ 3 ถนนตะพานหิน-พิจิตร ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
โทรศัพท์
056-039-796-8
โทรสาร
056-622-773
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
พรภัส เที่ยงตรง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเคมี
เบอร์ติดต่อ
056-039-796-8