บริษัท แปซิฟิค ไบโอเทค จำกัด
PACIFIC BIOTECH COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ผลิตชุดตรวจวินิจฉัยโรคชนิดเร็ว (Rapid Test)

รายละเอียดบริษัท

ดำเนินกิจการด้านการผลิตชุดตรวจวินิจฉัยโรคชนิดเร็ว (Diagnostic Rapid Test Kit) โดยได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO13485:2016 Thai GMP

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2539
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
30,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
153,530,058.89 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
110 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ชุดตรวจสารเสพติด
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
42 หมู่ 4 ถนนเพชรบูรณ์-เฉลียงลับ ตำบลนาป่า อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์
056-748-650
โทรสาร
056-748-649
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
กษพร สายทองเพชร
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
056-748-650