บริษัท เค.ซี.เกษตรกรรม จำกัด
K.C. GENERAL FARM CORPORATION COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2521
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
410,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
45,634,924.62 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
50 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
14/2 หมู่ที่ 10 ถนนแสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120
โทรศัพท์
034-510-401
081-941-5101
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
กรรณิการ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
เบอร์ติดต่อ
034-510-401
081-941-5101