บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
F-PLUS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรส น้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น น้ำมะนาว น้ำจิ้มสุกี้ ซอสหมักนุ่ม น้ำจิ้มไก่ ซอสปรุงสำเร็จ ภายใต้ตราฟ้าไทย

รายละเอียดบริษัท

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2543 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในการผลิตสินค้าเครื่องปรุงรส และให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการคัดสรรวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ จนกระทั่งผลิตออกมาเป็นสินค้า เพื่อให้ได้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานของสินค้า โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ทั้งระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) และระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ทำให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2543
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
150,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
1,130,272,427.51 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
500 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ และเกิดจากความต้องการของผู้บริโภค ตามยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
นำนวัตกรรมด้าน Ingredient มาพัฒนาสินค้า ให้ล็อคความสดของสินค้าและเก็บรักษาให้ได้นานโดยกลิ่นไม่เปลี่ยนแปลง
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ใช้เครื่องมือห้องปฎิบัติและเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย ช่วยในการพัฒนาสินค้า การผลิต และการควบคุมคุณภาพสินค้า
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
58/3 หมู่ที่ 6 ถนนพระประโทน-บ้านแพ้ว ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม 73110
โทรศัพท์
034-981-555
โทรสาร
034-981-555
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ศิริรัตน์ ตันติ๊ดนัย
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เบอร์ติดต่อ
034-981-555