บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
R.X. MANUFACTURING COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

จำหน่ายยา เวชภัณท์ และเครื่องมือแพทย์

รายละเอียดบริษัท

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มแพทย์ เภสัชกร และนักธุรกิจ เพื่อประกอบกิจการจำหน่ายยาและเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล คลินิก และร้านขายยาทั่วประเทศ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2546
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
496,067,743.76 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
172 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงพัฒนาสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ไม่ระบุ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
76 หมู่ที่ 10 นราภิรมย์ บางเลน นครปฐม 73130
โทรศัพท์
081-308-3642 063-205-7085-8
โทรสาร
-
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ธีรดา
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
081-308-3642 063-205-7085-8