บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด
ST FERTILITY COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี, ปุ๋ยเคมี

รายละเอียดบริษัท

บริษัท เอสที เฟอร์ทิลิตี้ จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์-เคมี และปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้ โดยเลือกสรรวัตถุดิบที่ดี มีคุณภาพสูง หลากหลาย และครบถ้วน เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและความมั่นคงของเกษตรกรไทย

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2551
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
40,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
110,496,300 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
70 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงสินค้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ปุ๋ยอินทรีย์เคมีสูตรใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
เปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มอัตราการผลิตเพิ่มขึ้น
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
116 หมู่ที่ 5 นิลเพชร บางเลน นครปฐม 73130
โทรศัพท์
034-991-614-5
087-497-7259
โทรสาร
034-991-614 Ext.106
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ดร.สมบัติ สุขมะณี, ณรงค์วิทย์ ลิ้มสุมาลี, นภาภรณ์ เชียงแสน
ตำแหน่ง
ประธานบริหาร, ผู้จัดการทั่วไป, เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน
เบอร์ติดต่อ
034-991-614-5
087-497-7259