บริษัท แอคมี เคม เทค จำกัด
ACME CHEM TECH COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2541
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
20,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
99,237,460.40 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
50 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้า ลดต้นทุน
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ปรับปรุงคุณภาพกาว โดยจูนเคมีให้เข้ากับกาว
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ลดต้นทุนการจัดส่ง
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
336 หมู่ที่ 4 ซอยว.ป.อ.11(พิเศษ) ถนนเศรษฐกิจ 1 ท่าไม้ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์
02-810-0090
โทรสาร
02-810-0089
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
สุเมธ ธัญชัยภัทร
ตำแหน่ง
ผู้จัดการโรงงาน
เบอร์ติดต่อ
02-810-0090