บริษัท ครูเกอร์ เวนทิเลชั่น อินดัสทรีส์ เอเซีย จำกัด
KRUGER VENTILATION INDUSTRIES ASIA COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

พัดลมเป่าอากาศสำหรับอุตสาหกรรม

รายละเอียดบริษัท

ไม่ระบุ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2556
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50
ทุนจดทะเบียน
930,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
1,106,028,204.50 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
500 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ทำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
การปรับปรุงพัดลมอุตสาหกรรมให้ดีกว่าเดิม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
30/105 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
02-105-4298
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
อดิพงษ์ ปกป้อง
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-105-4298