บริษัท ฟรีซแลนด์ โปรดักส์ จำกัด
FREEZE LAND PRODUCTS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ผลิตไอศกรีม

รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2535
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
14,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
58,366,301.70 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
100 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ทำขนมไทยแบบดั้งเดิมและนำมาปรับปรุง
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
70/7 หมู่ที่ 2 มะขามเตี้ย เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์
077-203-193
077-203-194
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
สมร ไชยยุทธ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
077-203-193
077-203-194