บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟู้ดส์ จำกัด
RANONG FROZEN FOODS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

อาหารทะเลแช่เยือกแข็งส่งออก

รายละเอียดบริษัท

บริษัท ระนองโฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (RANONG FROZEN FOODS COMPANY LIMITED) หรือที่รู้จักกันในชื่อของ “RFF” ได้ดำเนินกิจการประเภทอาหารทะเลแช่เยือกแข็งส่งออก ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2542 ซึ่งกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 100% เริ่มดำเนินกิจการครั้งแรกโดยการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งแบบบล็อก ซึ่งภายหลังได้ปรับเปลี่ยนการผลิตมาเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า จุดแข็งของบริษัท คือ การที่มีทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ยิ่งไปกว่านั้นเรายังเน้นการรักษาสภาพของวัตถุดิบให้คงความสดตลอดระยะเวลาขนส่งมายังโรงงาน ทำให้วัตถุดิบที่เข้าสู่กระบวนการผลิตมีความสดใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดและส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีรสชาติเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพของสินค้าตลอดทั้งกระบวนการ เพื่อเป็นการตรวจยืนยันคุณภาพของสินค้าว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก ดังนั้น ทุกกระบวนการผลิตของสินค้าจึงได้รับการรับรองคุณภาพ GMP และ HACCP ตามมาตรฐาน Codex

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2542
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
22,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
618,977,332.37 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
600 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนากระบวนการและผลิตสินค้าใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
สินค้าตัวใหม่เปลี่ยนรูปแบบ เปลี่ยนขนาด
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
เปลี่ยนขั้นตอนการผลิต
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
260/44 หมู่ที่ 6 บางริ้น เมืองระนอง ระนอง 85000
โทรศัพท์
077-825-197 Ext.542
โทรสาร
077-825-194
077-825-199
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ประทีป ดำรงศักดิ์
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
เบอร์ติดต่อ
077-825-197 Ext.542