บริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟู้ดส์ จำกัด
HEDTHODNANODE FOODS COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

เห็ดทอด เห็ดสด

รายละเอียดบริษัท

ไม่ระบุ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2514
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
10,462,916.92 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
50 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนารสชาติของผลิตภัณฑ์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
เพิ่มรสชาติเห็ดและผลิตภัณฑ์กาแฟ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
190 หมู่ 11 ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์
074-641-082
โทรสาร
074-641-754
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
วิลาวรรณ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
เบอร์ติดต่อ
074-641-082